Organizacioni konsalting

Svaka promena u organizaciji zahteva adekvatan razvoj timova (razvoj postojećih ili uspostavljanje novih) i razvoj određenih grupa ili pojedinaca. Pružamo sistemsku podršku kompanijama pri organizacionim transformacijama kreirajući idealnu organizacionu strukturu i organizacionu kulturu prilagođene za specifične potrebe svakog klijenta.

 • Razvoj organizacije
 • Razvoj timova
 • Razvoj zaposlenih


HR Business Partner

Pružamo uslugu preduzećima koja se tek osnivaju i žele da postave pravilan sistem, kao i preduzećima koja imaju tendenciju rasta i potrebu za profesionalnom HR podrškom. Pružamo sistem podrške iz oblasti ljudskih resursa, malim i srednjim preduzećima, koji je usko usmeren na specifične potrebe klijenta i koja Vam omogućava da uspešno upravljate ljudskim resursima.

 • Regrutacija i selekcija kandidata
 • Obuka i razvoj kadrova
 • Radno-pravni odnosi
 • Poslovi iz domena ljudskih resursa

 

Organizacija edukativnih događaja

Kreiramo izuzetne edukativne događaje, planirajući i dizajnirajući svaki projekat od ideje do implementacije. Organizujemo skupove na edukativan, inovativan i zabavan način uključujući sve učesnike. Primenjujemo metodologiju “učenje kroz iskustvo” i ozbiljnu zabavu da ljude i organizacije premestimo na viši nivo.

 • Poslovne simulacije
 • Korporativne konferencije
 • Specijalizovani treninzi
 • Team building događaji


ADRESA

Stata Konsalting doo

Simićeva 12

Senjak

11000 Beograd

KONTAKT

tel: +381 064 87 111 98

email: office@2do.rs

PRATITE NAS