Organizacija
događaja

Cilj nam je da potpuno prilagodimo teme i kroz sam program odrazimo brend i poruku klijenta. Kreiramo izuzetne događaje, planirajući i dizajnirajući svaki projekat od ideje do implementacije. Organizujemo skupove na edukativan, inovativan i zabavan način uključujući sve učesnike.

 • Poslovne simulacije
 • Korporativne konferencije
 • Specijalizovani treninzi
 • Team building događaji

Organizacioni
konsalting

Svaka promena u organizaciji zahteva adekvatan razvoj timova (razvoj postojećih ili uspostavljanje novih) i razvoj određenih grupa ili pojedinaca. Pružamo sistemsku podršku kompanijama pri organizacionim transformacijama kreirajući idealnu organizacionu strukturu i organizacionu kulturu prilagođene za specifične potrebe svakog klijenta.

 • Razvoj organizacije
 • Razvoj timova
 • Razvoj zaposlenih

HR Business
Partner

Pružamo uslugu preduzećima koja se tek osnivaju i žele da postave pravilan sistem, kao i preduzećima koja imaju tendenciju rasta i potrebu za profesionalnom HR podrškom. Pružamo sistem podrške iz oblasti ljudskih resursa, malim i srednjim preduzećima, koji je usko usmeren na specifične potrebe klijenta i koja Vam omogućava da uspešno upravljate ljudskim resursima.

 • Regrutacija i selekcija kandidata
 • Obuka i razvoj kadrova
 • Radno-pravni odnosi
 • Poslovi iz domena ljudskih resursa


Za više informacija